Sam Hornish Jr.
United States
Driver

Sam Hornish Jr.

1979-07-02 (age 42)